• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om grunnskuleopplæring/grunnskulefag for vaksne

Informasjon

Her kan du søkje om grunnskuleopplæring for vaksne eller realkompetansevurdering for grunnskulen.

Vaksne har etter opplæringslova § 4A-1 rett til grunnskuleopplæring. Retten omfattar dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskuleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast til den enkelte sine behov, og både opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

Du kan søkje dersom du oppfyller desse vilkåra:

  • du er over opplæringspliktig alder (vanlegvis 16 år)
  • du har ikkje rett til vidaregåande opplæring for ungdom etter opplæringslova § 3-1
  • du treng grunnskuleopplæring eller opplæring i grunnleggjande ferdigheiter
  • du har lovleg opphald i Noreg, eller ventar på at søknad om opphaldsløyve blir avgjort (gjeld ungdom under 18 år)

Du kan ha rett til grunnskuleopplæring sjølv om du har oppnådd vitnemål frå grunnskulen tidlegare.

Den som har rett til grunnskuleopplæring for vaksne, har også rett til å bli realkompetansevurdert.

Du kan velje om du ønskjer full grunnskuleopplæring, opplæring i enkeltfag/deler av fag eller opplæring i grunnleggjande ferdigheiter.

Du kan også velje om du ønskjer realkompetansevurdering

Om du ønskjer å søkje om spesialundervisning for vaksne etter opplæringslova § 4A-2, må du bruke eige skjema for dette.

Du kan lese meir her

Giske kommune tilbyr grunnskuleopplæring og realkompetansevurderingi samarbeid med Hareid ressurssenter. Opplæringa er gratis og du har rett til gratis skyss til Hareid.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
  2. Skjemaet lagrer svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettleservinduet eller trykke på avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader