• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Ansiennitetsskjema

Informasjon

Arbeidstakaren er sjølv pliktig til å fylle ut og sende inn skjemaet.  Kopi av attestar og vitnemål må leggjast ved skjemaet.

Ansienniteten blir fastsett frå den dato du leverer ansiennitetsskjemaet med dokumentasjon, garanti/minsteløn på stigen gjeld fram til det. Godkjent dokumentasjon er attest frå tidlegare arbeidsgivarar, ikkje arbeidsavtalar, lønsslippar o.l.

 Ansiennitetsreglane er regulert i HTA § 12.

• Ein får ikkje ansiennitet for arbeid utført før ein fyller 18 år.

• Dersom ein har arbeidd deltid og hatt fleire arbeidsplassar samtidig, eller to arbeidsforhold som overlappar kvarandre, skal kun det eine takast med i ansiennitetsskjemaet. (Ein får ikkje dobbel ansiennitet i same tidsrom).

• Dersom ein har vore tilkallingsvikar må ein dokumentere timane ein har arbeidd, og får godkjent ansiennitet ut frå eit snitt av timane.

• Ansiennitetsdatoen blir sett til den 1. i aktuell månad.

• Omsorgsteneste blir godskrive med inntil 3 år og gjeld omsorg for barn eller pleie av eldre eller sjuke.

• Arbeid i heimen kan medreknast med inntil 6 år, men gjeld kun for tilsette i stillingar utan krav om særskild utdanning (assistentar, pleiemedarbeidarar, støttekontakter, reinhaldarar utan fagbrev m.m.) Alle får medrekna all arbeidserfaring etter fylte 18 år.

• Lærlingar får medrekna verdiskapingsdelen av lærlingtida,(eitt av to år).

• Verneplikt/sivilteneste blir godskriven.

• Det blir ikkje gitt ansiennitet for både arbeid og omsorgsteneste i same tidsrom.

Vent...

Loader