• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Ansiennitetsskjema

Informasjon

Arbeidstakaren er sjølv pliktig til å fylle ut og sende inn skjemaet. Kopi av attestar og vitnemål må leggjast ved skjemaet.

Ansienniteten blir fastsett frå den dato du leverer ansiennitetsskjema med dokumentasjon, og garantiløn/minsteløn på stigen gjeld fram til det.

Ansiennitetsreglane er regulert i HTA § 12.

 • Ein får ikkje ansiennitet for arbeid utført før ein fyller 18 år.
 • Dersom ein har arbeidd deltid og hatt fleire arbeidsplassar samtidig, eller to arbeidsforhold som overlapper kvarandre, skal kun det eine takast med i ansiennitetsskjemaet. (Ein får ikkje dobbel ansiennitet i same tidsrom).
 • Ansiennitetsdatoen blir sett til den 1. i aktuell månad.
 • Fråvær i samband med foreldrepermisjon eller vidareutdanning blir samla medrekna med inntil 2 år, og må opplysast om på skjemaet under merknadar.
 • Omsorgsteneste blir godskrive med inntil 3 år og gjeld omsorg for barn eller pleie av eldre eller sjuke. Dette gjeld for alle tilsette og i alle typar stillingar.
 • Arbeid i heimen kan medreknast med inntil 6 år, men gjeld kun for tilsette i stillingar utan krav om særskild utdanning (assistentar, pleiemedarbeidarar, støttekontakter, reinhaldarar utan fagbrev m.m.). Denne gruppa får også medrekna all arbeidserfaring både frå privat og offentleg sektor, etter fylte 18 år. For andre gjeld all offentleg praksis i tillegg til relevant praksis frå privat sektor.
 • Lærlingar får medrekna verdiskapingsdelen/praksisdelen av lærlingtida, (eitt av to år). 
 • Verneplikt/sivilteneste blir godskriven.
 • Det blir ikkje gitt ansiennitet for både arbeid og omsorgsteneste i same tidsrom.
 • Ved omgjering av stilling på grunn av utdanning og/eller endra arbeidsoppgåver, beheld ein tidlegare fastsett lønsansiennitet.
Vent...

Loader