• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknadskjema stipend Giske kommune

Informasjon før utfylling

STIPEND TIL SJUKEPLEIE OG VERNEPLEIESTUDENTAR

STIPEND TIL SJUKEPLEIE OG VERNEPLEIESTUDENTAR 

 

Giske kommune tilbyr 8 stipend à kr. 30 000,- årlig til studentar innan sjukepleie eller vernepleie som skal begynne på eller er i 1, 2 studieår eller i fyrste semester 3 studieår. Avtalen gjeld for 1 år i gongen, og stipendet vert utbetalt som eit eingongsbeløp når avtaleperioden er over.

 

Vilkår for ordninga:
 

 • du må binde deg til å arbeide i heil stilling i 5 veker i hovudferien (juni til august), og minimum  10 helgar i året. 2-3 av helgane må vere i hovudferien. Ved alt fråvær, både sjukefråvær og ev. anna fråvær må vaktene jobbast inn igjen for å innfri avtalen om stipend.
 • det er ikkje mulig å inngå avtale for deler av ordninga.
 • om du arbeider 6 veker i heil stilling i løpet av hovudferien får du kr. 15 000,- i tillegg.
 • løn etter tariff + kr. 20 000,- over minsteløn for dei som har fullført og bestått 1. studieår. Dei som har fullført og bestått 2. studieår får kr. 30 000,- over minsteløn.
 • ved brot på avtalen fell stipendet bort.
 • om du slutter på studiet fell stipendet bort.
 • om du allereie er tilsett i Giske kommune med avtale om helgestilling vil faste helgar i turnus telje med. Dei 5 vekene i hovudferien må arbeidast, så ferien din må tilpassast avtalen og arbeidsgivar sitt behov. 
 • om du er tilsett i Giske kommune og slutter før avtaleperioden er ute fell stipendet bort.
 • arbeidsgivar tildeler arbeidsplass etter behov.

 

Ved tildeling av stipend legg vi vekt på at du :

 

 • har god munnlig og skriftleg framstillingsevne.
 • har evne til samarbeid og fleksibilitet.
 • er stabil og pålitelig.
 • bidreg positivt til arbeidsmiljøet.
 • har god digital kompetanse.
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
 2. Skjemaet lagrer svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettleservinduet eller trykke på avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte
 3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader