• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage/SFO og gratis kjernetid i barnehage

Informasjon

Gruppe

Om redusert foreldrebetaling

Føresett som søkjer må bu på same folkeregistrerte adresse som barnet. Vedtak om redusert foreldrebetaling kan bli gitt for eitt barnehage- og skuleår om gangen.

 

Utrekningsgrunnlag:

Utrekningsgrunnlaget for redusert foreldrebetaling er den samla personinntekta og skattepliktig kapitalinntekt til hushaldet. Foreldrebetalinga skal reknast ut frå inntekta til den/dei føresette som har same folkeregisteradresse som barnet. Også inntekt frå eventuell ektefelle/sambuar/registrert partner skal reknast med, sjølv om denne ikkje er føresatt til barnet.

 

Dokumentasjon:

Siste avlagde skatteoppgjer. Dei som får skatteoppgjer frå andre kommunar må legge ved dette til søknaden. Skatteoppgjer for folkeregistrerte i Giske kommune blir henta frå Skatteetaten.

 

Søknadsfrist:

31. juli. Det blir ikkje gitt reduksjon i foreldrebetalinga med tilbakeverkande kraft. Søknadar etter fristen vil få vedtak frå månaden etter at søknaden er motteken.

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga:

Dersom maksimalprisen er høgare enn 6 prosent av den samla brutto inntekta til familien eller hushaldet, skal du ha ein redusert pris.

 

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer:

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsett skulestart, som bor i hushald med låg inntekt har rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Inntektsgrense frå 01.08.2023 er kr 615 590,-.

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
  2. Skjemaet lagrer svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettleservinduet eller trykke på avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader