• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Melding om frakoblet ildsted

Innledning

Alle bygninger som har fyringsanlegg/ildsted tilkoblet skorstein, skal betale feie- og tilsynsgebyr.

Det er eiers ansvar å sende melding til Giske kommune ved montering eller endring av fyringsanlegg (eget skjema).

Har du koblet fra ildstedet og pipen er forskriftsmessig tettet og ikke i bruk, sender du melding om frakoblet ildsted på dette skjemaet. Meldingen genererer fritak for feie- og tilsynsgebyr på eiendommen.

Tas skorsteinen i bruk på nytt etter melding om fritak, er det eiers ansvar å gi melding til Giske kommune (eget skjema). Ved salg må ny eier informeres om fritaket, og forutsetninger for det.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at selv om eiendommen er ubebodd, under oppussing eller lagt ut for salg gir dette ikke grunnlag for fritak.

Fritaket gjelder fra den datoen meldingen mottas. Hvis feieavgiften for inneværende halvår er fakturert, gjelder fritaket for neste halvår.

Giske kommune kan gjennomføre tilsyn på fyringsanlegg/ildsted som ikke er i bruk.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
  2. Skjemaet lagrer svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettleservinduet eller trykke på avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader