• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Skjenkeløyve for enkelthøve/ambulerande

Innleiing

NB! Skjenkeløyve for enkelthøve/ambulerande må søkjast seinast tre veker før arrangementet skal haldast.

Målgruppe


Skjenkeløyve kan søkjast av personar som ønskjer å servere alkoholhaldig drikk i samband med slutta selskap eller ved eit bestemt høve. Ansvarleg skjenkjestyrar må vere fylt 20 år.Ambulerande skjenkjeløyve blir berre gitt til slutta selskap/krins. Det vil seie at deltakarane har tilknytning til den som har invitert til selskapet. 

Løyve for eit enkelt, bestemt høve gjeld berre til bestemte hendingar/arrangement som for eksempel festivalar og dansetilstellingar.

--- 

Ønskjer du å servere alkoholhaldig drikk i samband med slutta selskap eller ved ei særskild hending, må du søkje kommunen om skjenkjeløyve.

Løyve treng du normalt ikkje ved reint private arrangement som bryllaup, fødselsdagsselskap eller andre jubileum så lenge det ikkje blir tatt betalt for drikke. Men all servering av alkohol mot vederlag krev at du har løyve.

For visse typar lokale, stader og samanhengar blir det som hovudregel kravd løyve for servering av alkohol, sjølv om det skjer utan vederlag. På slike stader er det òg forbode å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med eit innvilga skjenkjeløyve, jf. § 8-9.

All servering av alkoholhaldig drikk mot ein eller annen form for betaling krev løyve.

Løyvet kan gjelde

  • alkoholhaldig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høgst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholhaldig drikk med lågare alkoholinnhald enn 22 volumprosent
  • all alkoholhaldig drikk

Behandling
Søkjer du om skjenkjeløyve for eit enkelt, bestemt høve, kan det bli innhenta fråsegn frå politiet og sosialtenesta. Du får skriftleg melding om vedtaket. Dersom søknaden ikkje blir imøtekomen, blir vedtaket grunngjeve. 

Klage
Det er klagerett på vedtaket.

Vedlegg
Legitimasjon.

Rettleiing
Du må sende søknad til kommunen i god tid før arrangementet skal vere. Kontroller at du får kvittering for innsendt skjema. Ansvarshavande må gjere seg kjend med føresegnene i alkohollova og med lokale retningsliner.

Behandlingstid
Behandlingstida er til vanleg éi veke.

Gebyr:
Det blir krevd gebyr etter gjeldande satsar.


Retningslinjer Giske kommune:

Retningsliner for sals- og skjenkeløyve.

Regelverk:

Lov om omsetjing av alkoholhaldig drikk (alkohollova)

Lov om serveringsverksemd (serveringslova)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslova)

Handbok i alkohollova (helsedirektoratet)

Forskrift om omsetnad av alkoholhaldig drikk (alkoholforskrifta)

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
  2. Skjemaet lagrer svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettleservinduet eller trykke på avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader