• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Frivillegpris

Informasjon

Giske kommune skal frå 2023 årleg dele ut ein frivillegpris.

Prisen skal gå til ein initiativrik person, lokal foreining/gruppe som har utmerka seg med frivilleg innsats til beste for den enkelte og Giske-samfunnet.

Prisen skal synleggjere frivillegheita sin eigenverdi og samfunnsverdi ved å løfte fram gode dømer på resultat av frivilleg innsats.

Frivillegheita si breidde og mangfald både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeglast i eit tilsvarande mangfald blant prisen sine vinnarar.

Prisen kan gjevast på grunnlag av ein person/gruppe sin frivillege innsats over lengre tid, eller i eit tidsavgrensa prosjekt.

 

Frist for nominering er 1. oktober.

Ein oppnemnt jury beståande av tilsett frå kommunen kommunen, folkevalde, lag og organisasjonar vil tilrå årets prisvinnar til Livsløpsutvalet i november.»

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
  2. Skjemaet lagrer svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettleservinduet eller trykke på avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader