• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om forlenga fast salsbevilling

Informasjon

Ny periode for salssbevilling for alkoholhaldig drikk med mindre enn 4,7 volumprosent alkohol 2024-2028

Skjemaet skal brukast av personar eller verksemder som ønsker å drive sal og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utanfor salsstaden. Bevilling blitt ikkje gitt ikkje til bensinstasjon eller kiosk. Salsbevillinga gjeld drikk som inneheld over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevilling blir gitt for maksimum fire år om gangen. Bevillingssøkjar og personar som har vesentleg innverknad på verksemda, må ha utvist uklanderleg vandel. For kvar bevilling skal det utpeikast ein styrar med vara. Begge må ha bestått kunnskapsprøva om alkohollova. Dei må være over 20 år, arbeide i verksemda og oppfylle dei krava som alkohollova stille.

Du må søke skriftleg. Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhenta uttale frå politiet og skatte- og avgiftsmyndigheitene.

Om du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan tre veker. Opprettheld kommunen avgjerda, blir saka sendt videre til Statsforvaltaren.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
  2. Skjemaet lagrer svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettleservinduet eller trykke på avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader